Sembang Sembang Bowling

Thursday, February 11, 2010

#4

GARIS PANDUAN & PERATURAN

I. Penyertaan
  • Secara amnya, penyertaan hanya dibuka kepada staf Kampus Kejuruteraan USM.
  • Namun begitu, Jawatankuasa Penganjur berhak untuk menjemput peserta-peserta yang terdiri daripada orang luar yang difikirkan sesuai dan layak demi meningkatkan kualiti pertandingan dan memeriahkan penyertaan.
  • Jawatankuasa Penganjur berhak untuk menolak penyertaan tanpa memberi apa-apa sebab. 

  II. Yuran

  • Setiap pemain berdaftar akan dikenakan caj sebanyak RM30.00/pertemuan sepanjang musim berlangsung.
  • Yuran sewa kasut hendaklah ditanggung oleh para peserta, sekiranya berkenaan.
  • Kutipan kali pertama bagi setiap permulaan musim akan dikenakan sebanyak RM50.00 dan kutipan seterusnya adalah sebanyak RM30.00. Bayaran bagi kutipan untuk pertemuan terakhir bagi setiap musim ialah RM10.00.
  • Bayaran yuran hendaklah dilakukan terus kepada Bendahari Jawatankuasa Penganjur. Sila minta resit sebagai bukti pembayaran. 

  III. Kehadiran

  • Setiap pemain diwajibkan menyertai setiap pertemuan yang dijadualkan sepanjang musim berlangsung.
  • Sekiranya tidak hadir, tiada penggantian pemain dibenarkan.
  • Penjadualan semula bagi menggantikan pertemuan yang tidak dapat dihadiri tidak dibenarkan sama sekali.
  • Kutipan yuran sebanyak RM30.00/pertemuan akan tetap dikenakan walaupun pemain tidak dapat menghadiri mana-mana pertemuan yang telah dijadualkan sepanjang musim tersebut. 
  |
  |

  No comments: