Sembang Sembang Bowling

Thursday, February 11, 2010

#3

FORMAT LIGA

  • Liga adalah berdasarkan 5-permainan individu pada setiap kali pertemuan.
  • Liga hanya mempertandingkan kategori tebuka tanpa mewujudkan kategori berasakan gander .
  • Permainan secara cross-lane .
  • Setiap lorong hanya dihadkan untuk kegunaan 2 peserta. Namun begitu Jawatankuasa Penganjur boleh mengubah sekiranya terdapat keperluan mendesak, tertakluk kepada persetujuan pemain.
  • Jatuhan pin individu bagi setiap permainan akan direkodkan secara manual di dalam borang yang disediakan. Setiap pemain harus memastikan jatuhan pin direkodkan diakhir sesi sesuatu permainan dan mendapat pengsahan Jawatankuasa Penganjur sebelum permainan seterusnya dimulakan.
  • Penentuan lorong bagi setiap pemain akan ditentukan menerusi undian.
  • Jawatankuasa Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang masalah teknikal/mekanikal sepanjang permainan berlansung.  
|
|

    No comments: