Sembang Sembang Bowling

Thursday, February 11, 2010

#2

OBJEKTIF LIGA

  • Mempromosikan gaya hidup sehat dan membudayakan semangat kerjasama dan semangat bersukan dikalangan Staf Kampus Kejurureaan, USM
  • Untuk mewujudkan pertandingan boling secara kerap kepada semua staf Kampus Kejuruteraan USM yang berbakat dalam permainan boling.
  •  Untuk mewujudkan kluster boling yang berkemahiran tinggi di Kampus Kejuruteraan, USM.
  •  Menjadi medan mengasah bakat bagi melahirkan pemain boling untuk mewakili USM ke Kejohanan Sukan Staf Universiti Malaysia.


    No comments: